Kraków Kalwaryjska

Ściana szczelinowa grubości 60cm, długość projektowanej ściany ~175mb. W bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego wykopu wzdłuż dwóch osi znajdowały się sąsiednie zabudowania. Ściana szczelinowa, w zależności od wykopu, działających obciążeń oraz warunków geotechnicznych, rozpierana w jednym, w dwóch lub w trzech poziomach.