Obudowy wykopów

Ściany szczelinowe, palisady, obudowy berlińskie, ścianki szczelne, przesłony filtracyjne

Posadowienia konstrukcji, wzmocnienia podłoża gruntowego

Pale wszystkich typów, kolumny betonowe, mikropale, jet-grouting, itp.

Konsultacje z wykonawcami

Doradztwo oraz nadzór nad pracami budowlanymi i wykończeniowymi

Optymalizacje rozwiązań projektowych z zakresu geotechniki

PROKONGEO

Projektujemy dla wielu firm na terenie całej Polski, starając się dostarczyć optymalne pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązania i technologie.

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień geotechnicznych. Nasz zespól tworzą wysokiej klasy specjaliści posiadający wymagane polskim prawem uprawnienia budowlane.

czytaj więcej

Optymalne rozwiązania pod względem technologicznym i ekonomicznym

Obsługa projektowa we wszystkich stadiach inwestycji