Nadzory, ekspertyzy, optymalizacje projektowe

Prowadzimy doradztwo oraz nadzór nad pracami budowlanymi w szczególności w zakresie geotechniki a także konsultacje wykonawcami robót specjalistycznych. Wykonujemy wszelkiego rodzaju ekspertyzy, min analizę głębokiego wykopu na zabudowę w jego bezpośrednim sąsiedztwie wraz z określeniem stref wpływów wykopu oraz oszacowaniem spodziewanego osiadania istniejącej zabudowy.
Oferujemy optymalizacje rozwiązań projektowych z zakresu geotechniki w oparciu o zebrane doświadczenie z wielu zrealizowanych inwestycji. Nie jesteśmy zależni od żadnej firmy wykonawczej w związku z czym dobór technologii jest optymalny zarówno pod względem kosztów jak i bezpieczeństwa konstrukcji.