Zabezpieczenia wykopów

Wykonujemy projekty zabezpieczeń wykopów przy zastosowaniu wszelkich dostępnych technologii. Projektujemy palisady, obudowy berlińskie, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, przesłony filtracyjne, itp. W zależności od rodzaju podłoża gruntowego, głębokości wykopu czy też ewentualnego sąsiedztwa istniejącej zabudowy projektujemy obudowy wspornikowe, kotwione lub rozpierane. W skład projektu wchodzą wszelkie elementy dotyczące zabezpieczania wykopu z uwzględnieniem ewentualnych rozparć oraz kotew gruntowych.