Posadowienia, wzmocnienia podłoża

Realizujemy projekty posadowień konstrukcji oraz wzmocnień podłoża gruntowego przy zastosowaniu pali CFA, pali przemieszczeniowych, pali wierconych w rurach, pali wbijanych, kolumn jet-grouting, kolumn DSM, mikropali iniekcyjnych, samowiercących, wciskanych lub wbijanych. Dobór technologii uzależniony jest od rodzaju gruntu, obciążeń działających z konstrukcji oraz możliwości realizacyjnych.

Oferowane projekty obejmują również próbne obciążenia pali, kolumn oraz mikropali.