Zakres ralizowanych projektów

Zabezpieczenia wykopów:

 • Ściany szczelinowe
 • Ścianki Szczelne
 • Palisady z pali CFA
 • Palisady z pali VDW
 • Palisady z pali DSM
 • Palisady z mikropali
 • Obudowy berlińskie
 • przesłony filtracyjne

Posadowienia, wzmocnienia podłoża gruntowego:

 • Pale/kolumny CFA
 • Pale/kolumny przemieszczeniowe
 • Pale/kolumny w osłonie rurowej
 • Mikropale wiercone w różnych technologiach
 • Mikropale wbijane
 • Mikropale wciskane
 • Kolumny DSM
 • Kolumny jet-grouting

DODATKOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚĆ:

 • projekty konstrukcji
 • doradztwo oraz nadzór nad pracami budowlanymi i wykończeniowymi
 • konsultacje z wykonawcami
 • wykonywanie opinii technicznych